Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

Do pobrania

1. Umowa o kształcenie dziecka w Prywatnym Gimnazjum "Sokrates" bez wyżywienia
2. Umowa o kształcenie dziecka w Prywatnym Gimnazjum "Sokrates" z wyżywieniem
3. Statut Prywatnego Gimnazjum "Sokrates"

SOKRATES
Założyciele Szkoły Sokrates
Jadwiga i Tomasz Bartosz

Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odnoszenia sukcesów - w nauce i w życiu. Są to:
  • upór w osiąganiu wyznaczonego celu, 
  • wiara we własne siły i możliwości,
  • organizacja swoich działań i zarządzanie czasem,
  • współpraca z innymi,
  • tolerancja,
  • przestrzeganie zasad,
  • szacunek dla innych.
Podstawą funkcjonowania naszej szkoły jest przekonanie, że dużo więcej osiąga się kładąc nacisk na wyrabianie w dzieciach samodyscypliny, umiejętności właściwego szukania informacji oraz czerpania przyjemności ze zdobywania wiedzy, aniżeli nauce polegającej na uczeniu się na pamięć.

Razem z rodzicami chcemy wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Pragniemy wzmacniać jego kreatywność, komunikację,       umiejętność     współpracy w grupie oraz indywidualne możliwości intelektualne.

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością. Radość ta powoduje, że uczą się chętniej i lepiej, są bardziej odpowiedzialne za siebie i innych.
left_menu_register