Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

mgr Norbert Ogrodnik - Historia, Geografia, WOS


Wykształcenie magisterskie w dziedzinie historii zdobyłem w 2002 roku. W tym samym czasie ukończyłem specjalizację w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Pracę w charakterze nauczyciela podjąłem po raz pierwszy w 2003 roku, a było to w przepięknych Pieninach, w Szczawnicy, będącej Królową polskich wód. Po powrocie do rodzinnej Częstochowy kontynuuję pracę pedagogiczną. Swoje umiejętności oraz wiedzę staram się nieustannie pogłębiać, a kwalifikacje poszerzać zgodnie z moimi zainteresowaniami. W ten sposób uzyskałem kwalifikacje do nauczania geografii.
Praca nauczyciela jest dla mnie pasją i misją. Bardzo ważne jest dla mnie zaangażowanie uczniów, które można przełożyć na wymierne sukcesy dydaktyczne, ale też trudniejsze do zmierzenia wartości moralne i cenne cechy charakteru.