Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

mgr Magdalena Olejnik - Plastyka, WDŻ

Ukończyłam Wychowanie plastyczne na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela plastyki. Po wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie rozpoczęłam trzysemestralne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie. Ukończenie studiów dało mi możliwość nauczania tego przedmiotu w szkole. Chcąc dalej podnosić własną wiedzę i umiejętności a także sprostać wymogom reformy szkolnictwa, która wprowadziła połączenie przedmiotów plastyka i muzyka w przedmiot sztuka ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie Muzyki – przedmiot sztuka.

Stwierdzenie, że: ,,Malarz to nie ten, kto jest natchniony, lecz ten, który jest w stanie natchnąć innych” i kilkunastoletnia praca z dziećmi utwierdza mnie w przekonaniu iż zawód, który wybrałam zgodnie z kierunkiem studiów daje możliwość dalszego rozwoju zawodowego a także sprawia mi wiele satysfakcji. Od początku mojej pracy przybliżam dzieciom dziedziny i techniki plastyczne. Kieruję działaniami plastycznymi, doradzam, obserwuję twórczość moich wychowanków. Staram się aby dla uczniów zajęcia plastyczne były dobrą zabawą. Aby rozwijały ich wrażliwość, sprawności manualne i sposób postrzegania świata. Aby poprzez działalność twórczą, przez zastosowanie różnorodnych środków wyrazu plastycznego nie bali się wyrażać swoich myśli i uczuć. Bo jak mawiał Vincent van Gogh: ,,Tak naprawdę potrafimy mówić tylko przez nasze obrazy” .

Od lat moi uczniowie biorą aktywny udział w konkursach plastycznych międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając czołowe miejsca, nagrody i wyróżnienia.