Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

Koło dziennikarskie w gimnazjum

Cele:
 • rozbudzanie zainteresowań tematyką medialną
 • wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu dziennikarstwa i edukacji medialnej
 • wykształcenie młodych adeptów sztuki dziennikarskiej

Sposoby realizacji programu:

 • ćwiczenia w komunikowaniu, czytaniu ze zrozumieniem i poprawnym posługiwaniu się językiem
 • zdobywanie wiedzy teoretycznej z zakresu dziennikarstwa
 • podjęcie współpracy z lokalną gazetą „Życie Częstochowy” – przybliżenie uczniom zasad pracy profesjonalnej redakcji i warsztatu dziennikarza
 • zajęcia warsztatowe – ćwiczenia redakcyjne i wydawnicze: redagowanie i wydawanie szkolnej gazetki
  • gromadzenie i redagowanie materiałów do szkolnego czasopisma
  • nagrywanie wywiadów
  • projektowanie szaty graficznej
  • doskonalenie i poznawanie różnorodnych technik i programów komputerowych wykorzystywanych w pracy dziennikarskiej
 • organizowanie i udział w różnych konkursach dziennikarskich.

ZAJĘCIA DODATKOWE

left_menu_register