Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

Koło fotograficzne FotoArt


W myśl przekonania, że życiowe zainteresowania trzeba realizować i rozwijać, powołujemy w naszej szkole koło fotograficzne. Ponieważ otaczający nas świat jest piękny i różnorodny, pragniemy uwrażliwić uczniów na jego walory oraz nauczyć aktywnie obserwować zza obiektywu. Dlatego naszym głównym celem jest zgłębianie tej pasji, poznanie zarysu teoretycznego a także nabywanie i doskonalenie umiejętności fotografowania poprzez wykorzystanie sprzętu szkolnego i własnych aparatów. Spotkania dają możliwość wymiany naszych obserwacji, doświadczeń związanych z hobby. Rozwijają również zmysł krytycznego spojrzenia na świat, sztukę oraz własną pracę. Nasze zajęcia dają też szansę wykorzystania wiedzy z zakresu innych przedmiotów, takich jak fizyka, plastyka, geografia, historia oraz informatyka.

W trakcie zajęć będziemy się uczyć:

 •  teoretyczne podstawy z zakresu fotografii
 • krótka historia fotografii i najbardziej znani twórcy
 • budowa i części składowe aparatu oraz ich rodzaje
 • fotografia analogowa i cyfrowa
 • poznanie podstawowych pojęć związanych z fotografią
 • poznanie terminologii i funkcji w języku angielskim
 • fotografia makro, studyjna, plenerowa, architektury, nocna
 • praca z lampą błyskową
 • poznanie i praca na programach do obróbki cyfrowej zdjęć
 • organizowanie szkolnych sesji studyjnych oraz plenerowych (spacery, wycieczki)
 • organizacja wewnątrzszkolnych konkursów i wystaw („Nasza Częstochowa”, „Cztery Pory Roku”)
 • udział w konkursach pozaszkolnych
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
 • prowadzenie internetowej Kroniki Szkolnej

Oczekujemy, że zrealizowany program przyniesie następujące efekty:

 • wzrost zainteresowania i chęci fotografowania w różnych sytuacjach (na wakacjach, w parku, u cioci na imieninach)
 • kreatywne wykorzystanie sprzętu w celu realizacji indywidualnych wizji, twórcza zabawa
 • umiejętność samodzielnego dobrania parametrów by wykonać poprawne zdjęcie
 • umiejętność krytycznej oceny wykonanego przez siebie zdjęcia pod względem technicznym i artystycznym
 • poddanie zdjęć obróbce cyfrowej
 • poznanie funkcji i możliwości jakie daje aparat fotograficzny
 • chęć dalszego rozwijania pasji

ZAJĘCIA DODATKOWE

left_menu_register