Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

Fitness

Zajęcia prowadzone będą przez Panią Dagmarę Freund

FITNESS – DYNAMICZNY STAN POSZUKIWAŃ DOBREGO SAMOPOCZUCIA W POŁĄCZENIU Z DĄŻENIEM DO OSIĄGNIĘCIA MAKSYMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

                Zajęcia sportowe w postaci aerobiku, fitnessu, gimnastyki akrobatycznej sprawiają, że uczniowie nabierają większej sprawności fizycznej. Przede wszystkim ćwiczenia te zaspokajają ich potrzeby: ruchu, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, poznania ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz kształtowania poczucia rytmu.

Fitness jest rodzajem filozofii życiowej, stylu bycia, mody na sprawność i sportową sylwetkę.

Podstawowym zadaniem programu fitness jest uświadomienie młodzieży, że ruch jest niezbędnym elementem rozwoju człowieka. Pomimo to, iż ćwiczenia prowadzą do zmęczenia organizmu, przynoszą pewne odprężenie psychiczne, które powoduje rozluźnienie psychofizyczne.  Podstawą takiego założenia jest zapoznanie uczniów z jak największą różnorodnością form ruchowych przy muzyce, co daje młodym ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju. Korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności ruchowej są tak duże, że warto poświęcić im są uwagę, uczestniczyć w nich i upowszechniać je.

Zajęcia fitness przynoszą korzyści w zakresie:

 • kompensacyjnym – wyrównywanie braku ruchu i wad postawy,
 • kondycyjnym – aktywizuje do podejmowania i utrzymania sprawności fizycznej,
 • kształtującym – buduje ciało i osobowość,
 • estetycznym – dbanie o wygląd, sposób poruszania się,
 • zapobiegawczym – podnoszenie sprawności, odporności organizmu,
 • neutralizującym – obniżenie poziomu stresu, umiejętność relaksacji,
 • zaspakajającym – według potrzeb jednostki,
 • integrującym – nawiązywanie znajomości, wymiana doświadczeń,
 • kinestetycznym – wyczucie własnego ciała, świadomość własnej fizyczności,
 • zabawowym – elementy zabawy jako czynnik motywujący do wysiłku fizycznego.

Celem zajęć fitness jest:

 • dbałość o zdrowie,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój sylwetki oraz osobowości,
 • umuzykalnienie,
 • promowanie i zachęcanie do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej,
 • kształtowanie koordynacji ruchu, siły, gibkości, wytrzymałości, kondycji, sprawności.

Cele ogólne

Uczestnicząc w zajęciach muzyczno – ruchowych uczniowie mogą:

 • kompensować brak ruchu,
 • neutralizować stresy i przeciążenia psychiczne,
 • zapobiegać występowaniu szeregu chorób i dolegliwości,
 • regenerować siły fizyczne i psychiczne,
 • kształtować ciało i osobowość,
 • zaspokajać różnorakie potrzeby,
 • integrować się,
 • wspomagać harmonijny rozwój psychofizyczny,
 • podnieść swą motywację do zajęć ruchowych,
 • zwiększyć umiejętność dostosowania ruchów ciała do muzyki.

Cele szczegółowe

Uczniowie potrafią:

 • wykonywać podstawowe kroki aerobiku,
 • doskonalić wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • łączyć różne style taneczne,
 • tworzyć własną kreatywność,
 • poprawnie technicznie wykonywać ćwiczenia bez i z obciążeniem,
 • wykonywać ćwiczenia z gimnastyki sportowo – akrobatycznej angażując odpowiednie grupy mięśni,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i kształtować prawidłową postawę ciała,
 • współdziałać w zespole,
 • cieszyć się wykonywaną pracą,
 • wykonać układ choreograficzny z elementami aerobiku, tańca, gimnastyki akrobatycznej,
 • wykonywać ćwiczenia relaksująco-rozciągające i klasyczne ćwiczenia wzmacniające.

Treści kształcenia

Zapoznanie się z następującymi formami ruchu przy muzyce: aerobik, hi impact, low impact, hi-low-combo, Tbc, Abt, Body Shape, Hi Dance, QDance, gimnastyka sportowa, artystyczna, akrobatyczna, stretching, step.

ZAJĘCIA DODATKOWE

left_menu_register